Galerie trávníků – část 5. jamkoviště

golfový green - jamkoviště
Golfový green – jamkoviště

Cíl hry – jamka (green), je umístěna v oblasti, která se nazývá jamkoviště. Je to místo s nejvyššími požadavky na kvalitu trávníku. Na jamkoviště si hráč míček přihrává ranou vzduchem tzv. čiping[1]. Přímo na jamkovišti se míček dohrává do jamky krátkými údery po zemi tzv. patování[2], tím hra končí.

Velikost jamkoviště je asi 600-900 m2 podle délky rány. Větší jamkoviště zvyšuje náklady na intenzivně ošetřovanou plochu, menší trpí větší koncentrací provozu.

Seká se na 2,5 – 7,6 mm. Na jamkovišti sice nedochází k vysekávání řízků, ale přesto je jeho plocha silně zatížena pohybem hráčů. Jamka musí být čas od času přemístěna na jiné místo, aby nedocházelo k vyšlapávání určitých míst. Na patovací plochu se nikdy nevjíždí s vozíky, ale i samotní hráči nebo dopady míčků mohou způsobit na povrchu nežádoucí prohlubně, pokud tento není dostatečně únosný. K dobré cti hráčů patří, vypíchnutí Pokračovat ve čtení „Galerie trávníků – část 5. jamkoviště“

Galerie trávníků – část 2. odpaliště

Odpaliště - tee
Odpaliště – tee

Golfová hra začíná na odpališti[1]. Mistrovská hřiště mají čtyři odpaliště: pro muže profesionály, pro muže amatéry, pro ženy profesionálky a pro ženy amatérky. V tomto pořadí jsou také umístěna vzhledem ke vzdálenosti od jamky řazeno od nejvzdálenějšího k nejbližšímu. Odpaliště je plocha většinou kruhového tvaru o průměru okolo 4 m umístěná tak, aby hráč dohlédl na jamku.

Výška porostu je udržována podle travní odrůdy od 6,4 do 25 mm. Správce hřiště (greenkeeper) informačním systémem vyznačí místo odkud musí hráči odehrát první ránu, pokud hráč nedodrží předepsané místo, může být sankcionován. Toto omezení je z důvodu, aby nedocházelo k zatěžování trávníku stále na stejném místě. Správce místo pro odpal vhodně přesunuje, aby se mohl trávník vždy správně zregenerovat.


[1] V anglické terminologii tee.