Galerie trávníků – část 3. dráha

Dráha - fairway
Dráha – fairway

Po odpalu by měl míček dopadnout na dráhu, což jsou plochy po nichž se pohybují hráči pěšky nebo v jejich blízkosti v golfových vozících a ze kterých jsou odpalovány míčky v průběhu hry. Mohou být rovné i zvlněné s mírnými svahy a kopečky, kde se dá pohodlně chodit a mohou tam jezdit i vozíky.

Konfigurace terénu musí rovněž umožňovat sekání vhodným žacím strojem na výšku 13-30 mm tak, aby nedocházelo ke skalpování vrcholů terénních nerovností nebo nedosekání nerovností. Posekaná hmota se nechává na pokose. Používá se většinou Pokračovat ve čtení „Galerie trávníků – část 3. dráha“