Galerie trávníků – část 5. jamkoviště

golfový green - jamkoviště
Golfový green – jamkoviště

Cíl hry – jamka (green), je umístěna v oblasti, která se nazývá jamkoviště. Je to místo s nejvyššími požadavky na kvalitu trávníku. Na jamkoviště si hráč míček přihrává ranou vzduchem tzv. čiping[1]. Přímo na jamkovišti se míček dohrává do jamky krátkými údery po zemi tzv. patování[2], tím hra končí.

Velikost jamkoviště je asi 600-900 m2 podle délky rány. Větší jamkoviště zvyšuje náklady na intenzivně ošetřovanou plochu, menší trpí větší koncentrací provozu.

Seká se na 2,5 – 7,6 mm. Na jamkovišti sice nedochází k vysekávání řízků, ale přesto je jeho plocha silně zatížena pohybem hráčů. Jamka musí být čas od času přemístěna na jiné místo, aby nedocházelo k vyšlapávání určitých míst. Na patovací plochu se nikdy nevjíždí s vozíky, ale i samotní hráči nebo dopady míčků mohou způsobit na povrchu nežádoucí prohlubně, pokud tento není dostatečně únosný. K dobré cti hráčů patří, vypíchnutí Pokračovat ve čtení „Galerie trávníků – část 5. jamkoviště“