Tomáš Baťa – svátky

Tomáš Baťa a jeho přístup ke státním svátkům
Tomáš Baťa a jeho přístup ke státním svátkům

Tomáš Baťa – Svátky. Minulý týden byl zatížen dvěma svátky, církevním svátkem Cyrila a Metoděje a národním mistra Jana Husa. Náš závod byl v chodu po oba svátky bez ohledu na to, že není mnoho práce a že pracujeme na sklad. Tím, že v některé svátky pracujeme, nechceme říci, že bychom naše svaté  a proslavené muže našeho národa méně ctili než jiní. My máme jen to přesvědčení, že poctivou prací nelze památku žádného svatého nebo úctyhodného muže znesvětit nebo urazit.

Moc a blahobyt národa spočívá na práci jeho občanů, nejlépe to uvidíme, když porovnáme život v Americe s životem v Turecku. V Americe neslaví ani svátek největšího muže Washingtona, ačkoli žije v srdcích všech Američanů. V Turecku se slaví naproti tomu každý týden tři nedělní svátky. Mohamedáni slaví neděli totiž v pátek, židé v sobotu a křesťané v neděli. Přitom plně pracovat nemůže po všechny tyto tři dny nikdo, poněvadž vždy nějaká složka schází.

Že je nám bližší Amerika  než Turecko,  vysvítá z toho, že naši lidé Pokračovat ve čtení „Tomáš Baťa – svátky“