Občanům Prahy 6 – díl 1.

Milí a vážení občané Prahy 6,  včera proběhlo zasedání zastupitelstva, kde se mimo jiné řešila zakázka na údržbu zeleně na další čtyři roky a kromě zastupitelů mohli interpelovat i občané Prahy 6 (zápis zde). Nebylo by na této zakázce nic zvláštního, kdyby nebyla v hodnotě 500 mil. Kč a v minulosti se do ní přihlásil vždy pouze jeden uchazeč  – CDV služby s.r.o. ve spolupráci s další úklidovou  či odpadovou firmou.

Sice již nejsem občan Prahy 6, ale protože mi není lhostejné, jak se nakládá s prostředky i mé rodiny, tak jsem se na interpelace přihlásil. Děkuji zastupitelům, že schválili  mé  vystoupení a dokonce si vyžádali jeho prodloužení. Nedokázal jsem v klidu během pěti minut dokonale vyjádřit vše, co by bylo dobré na této zakázce a obecně na údržbě zeleně změnit, ale snažil jsem se aspoň nastínit ty nejzásadnější problémy.

Přestože Vás je nespokojených moc a různých stížností píšete také dost, zůstal jsem z řad občanů jediný, kdo k tomuto  tématu promluvil.  Lepší však někdo, než nikdo…

Výsledkem zasedání je, že v podstatě z politického rozhodnutí pana starosty Ondřeje Koláře z TOP 09, dojde opět s menšími úpravami k vypsání zakázky tak, aby se mohly přihlásit pouze velké firmy typu Pražské služby, CDV služby  apod.  Zakázku nemá možnost vyhrát ani Sadovnický  a  zahradnický servis Otakara Chládka, který reálně údržbu zeleně Prahy 6 provádí jako  subdodavatel  vítěze zakázky.

Rozhodující je vždy, jak na danou situaci zareagujete. Nedokázal jsem já, ani zastupitelé Zelených či Pirátu , ani někteří  zastupitelé za Starosty a nezávislé jako je třeba Oldřich Kužílek, toto rozhodnutí zvrátit.  Teď je potřeba tedy ta správná reakce, abychom se někam posunuli. Mou reakcí je, začít dělat osvětu pro občany Prahy  6, jak správně pečovat  o zeleň, primárně o trávníky.  Jaká jsou pravidla, jaké jsou náklady, čeho můžeme na Praze 6 dosáhnout. Prostředí, v kterém vyrůstají naše děti, formuje jejich pohled na to,  co je normální, co je kvalita a co je šlendrián. Pokud budou považovat, že veřejná zeleň v této podobě je normální, protože v tom rostli celé dětství, tak nebudou nikdy očekávat  víc a posun k lepšímu nenastane.

Je zajímavé a dost mě to překvapilo, že pan starosta otevřeně na zasedání uznal, že kvalita zeleně na Praze 6 se zhoršuje. Bohužel příčinu vidí pouze ve snížení počtu sečí. Já v tom příčinu nevidím. A brzy vysvětlím proč. Vše, co většina měst udělala jako reakci na sucho, bylo snížení sečí trávníků a  závlahové vaky u stromů.  Nejsem zahradník, takže jako laik vidím, závlahové vaky jako přínos, hlavně u nových výsadeb – minimálně to snižuje náklady na zavlažování. Snížení počtu sečí považuji za nedostatečné opatření proti suchu a horku ve městech pokud se seče nebudou provádět alespoň dle normy.

Než přistoupím ke konkrétní osvětě, považuji za fér a důležité říci, že ne každý  veřejný trávník na Praze 6 je v péči Prahy 6. O mnoho ploch se stará TSK a o jiné přímo Magistrát, takže než si budete příští jaro a léto stěžovat, tak si nejdřív ověřte, kdo danou plochu spravuje.

Jsem trávníkář, takže to vezmu přes trávníky. Péče o trávníky v tom nejhrubším měřítku by se měla aspoň řídit dle České technické normy- Technologie vegetačních úprav v krajině:  Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN  83 9051. To podstatné z této normy je následující:

Česká technická normaTechnologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN 83 9051

Takže, nyní už víme, jak by to mělo být zhruba správně.  Jen k těm loukám podotknu, mám rád louky a určitě na území Prahy 6 je dost  ploch, které jsou přirozenými loukami, ale i o ně je potřeba pečovat správně. To znamená aspoň dvakrát ročně pokosit lištovou nebo bubnovou sekačkou, trávu nechat pár dní ležet, aby se rostliny vysemenily a následně se vše shrabe a odveze. Jinak se prostě louka neudržuje.

Na druhou stranu jsem zastánce toho, že parky uvnitř města by měly být intenzivně udržovány a hnojeny aspoň kompostem, aby půda byla schopná zadržovat vodu a  plochy byly zelené i v létě a tím ochlazovaly a zvlhčovaly vzduch, stejně jak to dělají stromy.

No a otázka tedy je, zda náklady na údržbu zeleně jsou přiměřené výsledku? Tím, že to je mega  zakázka, tak do toho jsou namíchány i další práce, které se zelení nemají úplně nic společného. Musím ocenit práci Zelených, kteří skutečně získali přesná data a porovnali ceny sekání na Praze 6 s dalšími pražskými obvody, s těmi, které zakázku rozdělily na menší části a  tam se jasně potvrdilo to, že čím větší konkurence, tím nižší cena.  Zakázka, do které se přihlásí pouze jeden uchazeč, který v podstatě ví dopředu, že bude sám,  tak  skutečně těžko může dosahovat mimořádné kvality či ceny. Protože buď mohu mít nízkou cenu, ale nemohu mít vysokou kvalitu, nebo mohu mít vysokou kvalitu, ale nemohu mít nízkou cenu. A nyní máme na Praze 6 nízkou kvalitu za vysokou cenu. A proč si to myslím? Podívejte se na tento graf.

Cena údržby zeleně Kč/ha: Central Park New York, Praha 6 a park Stromovka

Získal  jsem ceny údržby zeleně v Central Parku v New Yorku z jejich výroční zprávy, ve Stromovce od Prahy 7 a porovnal jsem s náklady na Praze 6. Vše jsem přepočítal na jeden hektar plochy, aby šlo srovnávat. Pro informaci Praha 6 udržuje 235 ha, Stromovka 89 ha a Central Park NY 341 ha. Takže ve všech případech jde o rozsáhlé plochy, kde se využívá velká i malá mechanizace, všude jsou významné vzrostlé stromy ve velkém počtu. I v Central Parku se uklízí sníh, i tam se vysýpají koše…

Asi se shodneme, že z těch tří bychom vybrali Stromovku v poměru cena výkon. Stromovka vypadá skvěle a přitom to dokáží dělat levněji než na větší ploše Prahy 6. A proč to tam funguje? Protože tam je stálá parta 14 až 16 lidí, převážně zahradníků, kteří dělají svou práci s chutí a odborně.

Jestli počítám správně, tak na údržbu 235 ha bylo potřeba dle mustru Stromovka 42 lidí, kteří by to zvládli. 42 lidí není tak moc, ale já jsem přesvědčen a na základě svých zkušeností s údržbou zeleně jsem to i detailně propočítal, že těch lidí by bylo potřeba výrazně míň.

Podívejme se na to ještě jiným pohledem. 500 milionů na čtyři roky je 125 milionů na rok.  Rok má 12 měsíců, takže to je v průměru 10,5 milionu měsíčně. A teď těch 10,5 milionu měsíčně vydělím plochou 235 ha a dostávám rozpočet na měsíc na údržbu 1 hektaru plochy ve výši 44 000 Kč.  Jen pro představu hektar je 10 000 m2, což je jeden a čtvrt fotbalového hřiště.

Správce prvoligového hřiště se mzdou okolo 40 000 Kč měsíčně provede za měsíc cca 25 sečí. To znamená, že za měsíc poseče cca 17 hektarů. Ale sečení není jeho jediná činnost, sečením tráví cca jen 1/3 své pracovní doby.   Takže kdyby celý den jen sekal a nesekal by o víkendech, tak poseče za 40 tis. Kč měsíčně cca 46 hektarů ploch. Ale na Praze 6, by za stejnou práci dostal 2 024 000 Kč za měsíc. A to se vyplatí, ne?

Praha 6 kosí cca 8x ročně. Od listopadu do února se určitě nekosí, takže to vychází cca 1x měsíčně od března do října. Takže dáváme (ano, my jako občané to platíme)  měsíčně 44 000 Kč a za to zvládneme udržovat  1 ha plochy včetně zimy?  Pokud chce někdo oponovat, že to není jen o sekání trávy.  Ano, vím, právě proto jsem tady uvedl toto srovnání. Takže když to bude hodně komplikovaná plocha a budu muset sekat ruční sekačkou, tak jeden hektar kvalitně poseču za jeden až dva dny.  Když jedu na traktůrku, tak to zvládnu mnohem rychleji za půl až jeden den.  Tak  jsme za 44 000 Kč posekali za dva dny 1 hektar, a co mi tedy zbývá udělat ve zbývajících  21 pracovních dnech? Vysypat koše, zamést chodníky, prořezat živé ploty, zalít stromy.  A dál?

Možná si řeknete, jsem pracant, údržba a péče o zeleň mě baví, mám vzdělání tak za 88 000 Kč měsíčně včetně zimy se dokážu postarat o 2 hektary.  Nebo dokonce za  132 000 Kč měsíčně o tři hektary.  A protože mám vzdělání a u práce přemýšlím, jsem schopný si jí sám organizovat, tak ani nepotřebuji nad sebou žádný managment, stačí když mě bude Odbor životního prostředí pravidelně kontrolovat a dávat mi zpětnou vazbu, a hlavně, když  dostanu přesný postup, kdy a jak se mám o konkrétní plochy starat.  Za 132 000 Kč měsíčně jistá práce od města, stálé místo výkonu práce, osobní zodpovědnost… Mě osobně by se to  takto líbilo. Ale chápu, je to extrém, který  měl pouze ukázat tu finanční absurditu současného řešení.

Rozdělíme-li obří zakázku oborově a plošně na menší, tak odpadové firmy budou kvalitně uklízet a zahradníci budou kvalitně pečovat o zeleň.

Jen k včerejším komentářům, na které jsem už nemohl veřejně reagovat, že kontrolu zeleně provádějí VŠ vzdělaní lidé, tak je to záruka, že kontrola je kvalitní. Vážení, den co den se setkávám na soukromých zahradách s prací vzdělaných zahradníků – praktiků, kteří neumějí posekat  správně trávník, ani nastavit závlahu. Takže ani zahradnické firmy nejsou zárukou toho, že vše bude probíhat kvalitně. Proto je potřeba mít pružný systém penále a bonusů, aby tyto firmy byly z měsíce na měsíc finančně motivované ke kvalitní práci. A pokud daná firma nebude plnit své závazky, tak jí pružně může nahradit druhá firma, která pracuje správně a pečuje o zeleň v sousední oblasti. Ale kdo nahradí mega firmu, když nepracuje správně a má v podstatě nevypověditelný kontrakt na 4 roky? Nějaké penále v řádu desítek tisíc jí fakt nebolí. Nemluvě o tom, že by se bála, že po  čtyřech letech by mohl zakázku dostat někdo jiný…

Myslím, že pro začátek to stačí. Přemýšlejte o tom. Pokud výše uvedeným číslům nevěříte, tak mě vyzvěte, ať je dokážu v terénu. A já to udělám.  Tak jako jsem se postaral o památník generála Františka Fajtla ve Vokovicích.

Údržba zeleně je o kvalitě, kterou odvádí konkrétní člověk v terénu, ne o tom, kolik má firma vedoucích pracovníků nebo sekaček v garáži.  Jen ze zdravých  buněk lze vybudovat zdravé tělo. Tělo z nemocných buněk nemůže být nic jiného, než nemocné tělo.

Občas si ve spojitosti s Prahou 6 představuji, co bych dělal já, kdybych vyhrál zakázku za 500 milionů na 4 roky a měl jsem jen telefon, nic jiného.  Jak dlouho by mi trvalo, než bych měl v garáži 40 nových sekaček, pět schopných a zkušených zahradníků na pozici mistrů, jednoho schopného provozního manažera, externí specialisty poradce a nasmlouvaných pár subdodavatelů na specializované okrajové práce. Sakra, jak dlouho by mi to asi mohlo trvat to zajistit? 🙂 Myslím si, že tak jeden měsíc. Odhaduji, že za tři měsíce od podepsání kontraktu bych byl schopný rozjet v plném  rozsahu realizaci této zakázky v maximální kvalitě a s kompletním personálním osazením. Takže proč lpíme na obří firmě, když kdokoliv se zkušenostmi  dokáže odvést kvalitnější práci již tři měsíce od uzavření výběrového řízení.  Je to „jen“ péče o zeleň, není to dostavba jaderného bloku!

PS: Jsem voličem TOP 09, takže mě nepodezírejte, že mám zájem poškodit pana starostu nebo pravicové  vedení Prahy 6.  Kdo jiný by měl být maximálně transparentní a jít ostatním  stranám vzorem, než TOP 09?

PS: Neusiluji o zakázku veřejné zeleně, ani nemám firmu, která by se tímto zabývala, chci kvalitu za rozumné náklady, nejen na Praze 6, ale ve všech  obcích. A  s tím jsem ochoten pomoci.

Související  starší články: Velké zakázky (28.1.2012) 

One Reply to “Občanům Prahy 6 – díl 1.”

  1. Milý pane Šeno,
    moc díky za Vaše vystoupení na Pátečním zasedání zastupitelstva městské části Praha 6. Bylo obsazené, výstižná ne, Pátečním zasedání zastupitelstva městské části Praha 6. Bylo obsažné, výstižné, konkrétní, Přesto koaliční zastupitelé hlasovali pro Pro zadání zakázky jako celek, namísto rozdělení zakázky do oblastí, které by se soutěžily samostatně. Bohužel, šlo o jeden hlas. Obávám se, že byl vytvořen na některé zastupitele nátlak a taje dohodnuté na počet hlasů, protože část zastupitelů STANu hlasovala PRO. Když jde o více než půl mld. zájmy občanů a klimatické změny a radnice jako dobrý hospodář jde stranou. 😞😞😞

Komentujte...

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.

%d blogerům se to líbí: